Project omschrijving

De sfeer in Oosterwold

Grenzend aan de toekomstig 4e stad van Nederland, ligt aan de oostzijde het landelijke Oosterwold. Het heeft voor nu een landbouwbestemming, echter in de ambitie een overloop gebied te willen creëren tussen de stad en het agrarische polderland hebben de gemeenten Almere en Zeewolde een beleid ontwikkeld waarbij particulier initiatief een kans krijgt om wonen en werken hier te gaan realiseren.

Oosterwold grenst aan de zuidzijde aan de grootst aaneengesloten bosgebied van Almere met aansluiting op bedrijventerrein de Stichtsekant het villapark Overgooi en landgoed de Kemphaan. Aan de westzijde sluit Oosterwold aan op Almere Hout en Nobelhorst en het Golfterrein.

In deze groene ambiance met zijn grote variëteit aan voorzieningen zijn pioniers welkom om een eigen stukje polder eigen te maken.