De locatie van Oosterwold

Oosterwold heeft een voor de gemeente Almere afwijkend gronduitgifte. De grondprijzen zijn hierdoor per saldo laag en maakt het extra aantrekkelijk om te gaan wonen in het Oosterwold.

Binnen de spelregels van het bestemmingsplan Oosterwold kunnen initiatiefnemers een bouwplan ontwikkelen, waarbij door de initiatiefnemers de zelf gekozen bouwuitgangspunten bepaald kunnen worden. Als zekerheidstelling moet de koper en toekomstige bewoner de gemeente via de stichting EcoTuinlaan 10% van de grondwaarde vooruit moet betalen, alsmede haar deel van de kosten voor een Archeologisch en Ecologisch onderzoek.

Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) krijgt op deze wijze vorm in een gemeenschappelijke ontwikkeling, waardoor de onderzoekskosten laag gehouden kunnen worden. Bovendien zekert de stichting EcoTuinlaan de procedure en de hieraan verbonden risico’s af via de door haar ingehuurde specialisten.

Doelstelling is hierbij betaalbare bouwkavels te realiseren met een voor iedere doelgroep betaalbare woning, binnen de ruimtelijke eisen van het bestemmingsplan.

Wonen in Oosterwold?

BEKIJK DE OMGEVING