De grootte van de te realiseren kavel is afhankelijk van het aantal m² BVO van de woning. Het oppervlak van de kavel dient minstens 8 x de oppervlakte van woning te bedragen. 50% van het kaveloppervlak dient ingericht te worden met een stadslandbouwfunctie.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van een mogelijke kavelindeling. Afhankelijk van de locatie en het aantal te realiseren woningen kan de woning haaks op de kavel geplaatst worden, of mogelijk onder een hoek wanneer dit bijvoorbeeld qua bezonning gunstiger is. E.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden van de definitieve locatie in Almere Oosterwold.

Wonen in Oosterwold?

BEKIJK DE OMGEVING