Project omschrijving

Archeologisch gebied

Het gebied Oosterwold is in het beleidsplan tot ontwikkeling van mogelijke bebouwing aangewezen om te worden onderzocht op waardevolle voorwerpen uit een soms ver verleden. Aan deze onderzoeksplicht dient te worden voldaan alvorens er een bouwrecht wordt afgegeven. Bij een eventuele waardevolle vondst zal op vindt plaats niet mogen worden gebouwd.

Het bouwplan zal in dat geval worden aangepast met respect voor de gekwalificeerde vindplaats. In Oosterwold zijn sporen van de Eemdeltavallei terug te vinden. Bekend is dat er in het Eemdeltagebied zich nederzettingen hebben bevonden.