Project omschrijving

Het Kathedralenbos

De naam van het bos is ontleend een het groene kunstwerk van Martinus Boezem, welke met Italiaanse populieren de voetprint van de kathedraal van Reims heeft nagebootst. Deze bijzondere groene ruimte ligt aan de Hoge Vaart aan de zuidzijde van het Kathedralenbos dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd.

Een wandelpad door het bos van ca. 3 kilometer waaraan De Groene Kathedraal is gelegen loopt ook langs de bouwlocatie van het EcoFruitHof. Zo lang in het groen kunnen wandelen zonder enige onderbreking van een bebouwde omgeving is een unicum.

Uiteraard is er ook een fietsroute uitgezet welke om en door het groen van staasbosbeheer rondom het toekomstige EcoFruithof ook Almere Hout doorsnijd. De route is ca. 15 km lang.