Project omschrijving

Bouw in Oosterwold

Bouwen in Oosterwold is bouwen in de natuur, de wateropvang is in eerste aanleg beperkt en ieder te ontwikkelen bouwperceel dient zijn eigen regenafvoersysteem te realiseren.

Naast vijverpartijen zijn grastegels een oplossing, zij bieden enerzijds een groene aanblik maar laten uitstekend water door, wat het gebruik van straat riolering nagenoeg overbodig maakt.